Omschrijving "ErP 2015 / ErP Ecodesign Directive 2009/125/EC"

 

ErP 2015 richtlijn

"ErP" staat voor "Energy related Products". Het doel van de ErP Directive is het beschermen van het klimaat door het bevorderen van duurzame energie in de EU (+20%), het verlagen van de CO2-uitstoot (-20%) en het verhogen van de energie-efficiëntie van ventilatoren en motoren (+20%), allemaal voor 2020. 
Concreet betekent dit dat er scherpere eisen worden gesteld aan de rendementen van ventilatoren en de bijbehorende elektrische motoren. ErP Ecodesign Directive 2009/125/EC wordt vanaf 2011 in verschillende stappen doorgevoerd.

Regelnummer 640/2009 - Elektrische motoren
Ging in juni 2011 van kracht en omschrijft minimum rendementen voor motoren (0,75kW - 375kW). Vanaf dan zijn minimaal IE2-motoren toegestaan. Vanaf 1 januari 2015 zijn minimaal IE3-motoren of IE2-motoren met frequentieregelaar vereist (voor motoren 7,5kW - 375kW).

Regelnummer 327/2011 - Complete ventilatoren
Gaat over de efficiëntie van complete ventilatoren (motor + waaier) met een output van 125W - 500kW. De eisen met betrekking tot de rendementen van ventilatoren worden in 2 fasen doorgevoerd: fase 1 vanaf 1 januari 2013, fase 2 vanaf 1 januari 2015.
Wij zoeken een interne technisch-commerciële medewerker... toepassen
+Uw huidige schatting
+Nieuwe producten
+Promoties
Klantenruimte 
Aangemeld blijven
Top
(c) 2015 - Nicolay-Ventil.be - Alle rechten voorbehouden